§

Награди и сертификати

За да постигнем максимално удовлетворение на клиентите водещата световна фирма за сертифициране ТЮФ Рейнланд разработи и внедри в хотела системи за повишаване на качесвото на услугите, както в хотела, така и в заведенията за хранене, а именно ISO 9001:2008 и ISO 22000:2006.

Хотел Елина - Пампорово / Сертификат 9001:2008 Хотел Елина - Пампорово / Сертификат 22000:2006 Хотел Елина - Пампорово / Удостоверение за категоризация
§

www.visit.bg
www.tripadvisor.com
Хотел Елина - Пампорово
© 2015
     
Хотел Елина - Пампорово / Награди и сертификати Хотел Елина - Пампорово / Награди и сертификати Хотел Елина - Пампорово / Награди и сертификати